Poland

Krzyż oficerski polski

Index: Pol#108

Pol#1

Size: 185x160 mm

Index: Pol#1

Pol#2

Index: Pol#2

Pol#3

Size: 122x101 mm

Index: Pol#3

Pol#4

Index: Pol#4

Pol#5

Size: 153x118 mm

Index: Pol#5

Pol#6

Size: 160x125 mm

Index: Pol#6

Pol#7

Large Eagle for 2nd Uhlan Regiment of Polish Legion 1915.
Size 105x84 mm

Index: Pol#7

Pol#8

Eagle for headgear 1815-1831

Size: 140x107 mm

Index: Pol#8

Pol#9

Index: Pol#9

Pol#10

Index: Pol#10

Pol#11

Index: Pol#11

Pol#12

Index: Pol#12

Pol#13

Index: Pol#13

Pol#14

Index: Pol#14

Pol#15

Index: Pol#15

Pol#16

Index: Pol#16

Pol#17

Index: Pol#17

Pol#18

Index: Pol#18

Pol#19

Index: Pol#19

Pol#20

Index: Pol#20

Pol#21

Index: Pol#21

Pol#22

Index: Pol#22

Pol#23

Index: Pol#23

Pol#24

Index: Pol#24

Pol#25

Index: Pol#25

Pol#26

Index: Pol#26

Pol#27

Index: Pol#27

Pol#28

Index: Pol#28

Pol#29

Index: Pol#29

Pol#30

Index: Pol#30

Pol#31

Index: Pol#31

Pol#32

Index: Pol#32

Pol#33

Size: 68x42 mm

Index: Pol#33

Pol#34

Size: 67x38 mm

Index: Pol#34

Pol#35

Index: Pol#35

Pol#36

Index: Pol#36

Pol#37

1919 Polish Hat Eagle

Index: Pol#37

Pol#38

1919 Polish Hat Eagle

Index: Pol#38

Pol-39

1935 Polish Hat Eagle

Index: Pol-39

Pol#40

DSP Switzerland

Index: Pol#40

Pol#41

Paris - Polish Hat Eagle

Index: Pol#41

Pol#42

Index: Pol#42

Pol#43

Index: Pol#43

Pol#44

Index: Pol#44

Pol#45

Haller Army Officer's Hat Eagle

Index: Pol#45

Pol#46

Kosciuszko Silver Hat Eagle

Index: Pol#46

Pol#47

Kosciuszko Brass Hat Eagle

Index: Pol#47

Pol#48

Index: Pol#48

Pol#49

Kosciuszko

Index: Pol#49

Pol#50

Legions Large Hat Eagle

Index: Pol#50

Pol#51

Polish Rifle Men's Association

Index: Pol#51

Pol#52

Index: Pol#52

Pol#53

Index: Pol#53

Pol#54

Index: Pol#54

Pol#55

Haller helmet eagle plate
Size: 75x57 mm

Index: Pol#55

Pol#56

Haller helmet plate - two parts

Size: 74x58 mm

Index: Pol#56

Ot#57

Police helmet plate - model 1927

Size: 102x90 mm

Index: Pol#57

Pol#58

Police helmet plate - model 1927 - enlisted

Size: 120x113 mm

Index: Pol#58

Pol#59

Polish Navy Eagle model 1949.

Size: 66x52 mm

Index: Pol#59

Pol#60

Helmet eagle emblem for Adrian helmets, France 1940.

Size: diameter 49mm

Index: Pol#60

Pol#61

Index: Pol#61

Pol#62

Polish Government uniformed official eagle model 1919.

Size: 37x28 mm

Index: Pol#62

Pol#63

Polish Volunteers in the USA eagle.

Size: 33x23 mm

Index: Pol#63

Pol#64

Polish Government uniformed official eagle model 1927.

Size: 40x35 mm

Index: Pol#64

Pol#65

Great Poland 1919-1920 eagle.

Size: 42x35 mm

Index: Pol#65

Pol#66

Great Poland 1919-1920 eagle - variety

Size: 42x35 mm

Index: Pol#66

Pol#67

Great Poland 1919-1920 eagle - variety

Size: 38x30 mm

Index: Pol#67

Pol-68

Polish eagle made in England during WWII.

Size: 54x35 mm

Index: Pol#68

Pol#69

Partisan - Home Army eagle with Polish scout's insignia and letters WP on shield.
Size: 64x42 mm

Index: Pol#69

Pol#70

Eagle model 1919 based on Knedler design.

Szie: 57x42mm

Index: Pol#70

Pol#71

Polish eagle made in Canada during WWII.

Size: 56x36 mm

Index: Pol#71

Pol#72

Eagle for veterans of January Uprising in 1863.

Size: 60x43 mm

Index: Pol#72

Pol#73

Eagle made in U.K. during WWII.

Size: 51x32 mm

Index: Pol#73

Pol#74

Eagle made in Ocupied Germany for Polish 1st. Armored Division.

Size: 48x32 mm

Index: Pol#74

Pol#75

Polish Navy Eagle made in 1944.

Size: 53x38 mm

Index: Pol#75

Pol#76

Eagle model 1919 made for Home Army (AK) during WWII.

Size: 55x40 mm

Index: Pol#76

Pol#77

Jozef Pilsudski Legion eagle made in 1916.
Eagles with numbers 1 to 7.
Size: 53x40 mm

Index: Pol#77

Pol#78

Polish Navy eagle from WWII period made by Spink, England.

Size: 40x30 mm

Index: Pol#78

Pol#79

Polish small eagle model 1949.

Size: 43x26 mm

Index: Pol#79

Pol#80

Polish Army Railway units eagle.

Size: 40x30 mm

Index: Pol#80

Pol#81

Polish patrtiotic national cockade with eagle from 1918-1920 period.
Diameter: 50 mm

Index: Pol#81

Pol#82

Polish patriotic national cockade with eagle from 1918-1920 period - variety.
Diameter: 27 mm

Index: Pol#82

Pol#83

Polish patriotic national cockade with eagle from 1918-1920 period - variety.
Size: 39x22 mm

Index: Pol#83

Pol#84

Polish patriotic national cockade with eagle 1918-1920 period.

Size: diameter 65mm

Index: Pol#84

Pol#85

Index: Pol#85

Pol#86

Index: Pol#86

Pol#87

Index: Pol#87

Pol#88

Index: Pol#88

Pol#89

Index: Pol#89

Pol#90

Index: Pol#90

Pol#91

Index: Pol#91

Pol#92

Index: Pol#92

Pol#93

Index: Pol#93

Pol#94

Index: Pol#94

Pol#95

Index: Pol#95

Pol#96

Index: Pol#96

Pol#97

Index: Pol#97

Pol#98

Index: Pol#98

Pol#99

Orzełek Weteranów 1863 Powstania Styczniowego

Index: Pol#99

Pol#100

Index: Pol#100

Pol#101

Index: Pol#101

Pol#102

Index: Pol#102

Pol#103

Index: Pol#103

Pol#104

Index: Pol#104

Pol#105

Index: Pol#105

Pol#106

Index: Pol#106

Pol#107

Index: Pol#107

Pol#108

Polskie wężyki oficerskie

Index: Pol#108

Pol#109

orzełek
wys.49 x szer.37 mm

Index: Pol#109

Pol#110

Orzeł wzór 1928
szer.37 x wys.48 mm

Index: Pol#110

Pol#111

Nakrętka ochronna do polskich orłów wojskowych.
Gwint metryczny M3.
średnica nakrętki: 27 mm

Index: Pol#111

Pol#112

Nakrętki do orłów i odznak wojskowych - 3 odmiany:
1. mosiężna
2. mosiężna srebrzona
3. aluminiowa
średnica:16 mm

Index: Pol#112

Pol#113
90 x 100 mm

Index: Pol#113

Pol#114
90 x 120 mm

Index: Pol#114